• Okolini prijatna maziva

Motorna ulja

Motorna ulja za putnička vozila  5w-40
Motorna ulja za putnička vozila 5w-40

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 5w-40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za putnička vozila 10w-40
Motorna ulja za putnička vozila 10w-40

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 10w-40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za putnička vozila 15w-40
Motorna ulja za putnička vozila 15w-40

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 15w-40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za putnička vozila - ostala
Motorna ulja za putnička vozila - ostala

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 20w-60, 20w-50, 10w-60, 10w-50, 10w-30, 5w-30, 0w-30, 0w-20. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za komercijalna vozila 10w-40
Motorna ulja za komercijalna vozila 10w-40

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 10w-40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za komercijalna vozila 15w-40
Motorna ulja za komercijalna vozila 15w-40

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 15w-40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.