• Okolini prijatna maziva

Hipoidna ulja

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove SAE 90
Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove SAE 90

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove u gradacijama SAE 90. Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove - ostala
Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove - ostala

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove u gradacijama SAE 140, 85w-140, 80w-140, 85w, 80w, 80w-90 LS, 85w-90, 75w-90, 75w-80. Za sve detaljnije informacije ,tehnička upustva i sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove 80w-90
Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove 80w-90

Hipoidna ulja sintetičke i mineralne osnove u gradacijama 80w-90. Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.