• Okolini prijatna maziva

Kvalitet

Ispitna laboratorija
Ispitna laboratorija

Naša laboratorija je moderno opremljena i stručno osposobljena laboratorija za ispitivanje ulja i maziva.

Ekologija
Ekologija

Biol je ekološki osvještena kompanija koja posluje u skladu za ekološkim propisima u cilje zaštite okoline.

Sistem kvalitete
Sistem kvalitete

Naša kompanija je implementirala Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO 9001 : 2015.