• Okolini prijatna maziva

Motorna ulja

Motorna ulja za 2T i 4T motore  4T
Motorna ulja za 2T i 4T motore 4T

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 4T. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za 2T i 4T motore SAE 40-SAE 30
Motorna ulja za 2T i 4T motore SAE 40-SAE 30

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama SAE 40, SAE 30. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.