• Okolini prijatna maziva

Ulja za kompresore

Ulja za kompresore mineralne osnove
Ulja za kompresore mineralne osnove

Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva i sigurnosne liste, kontaktirajte nas. Ulja za kompresore mineralne osnove u gradacijama 320, 220, 150, 100, 68, 46, 32.

Ulja za kompresore sintetičke osnove
Ulja za kompresore sintetičke osnove

Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva i sigurnosne liste, kontaktirajte nas. Ulja za kompresore sintetičke osnove u gradacijama 320, 220, 150, 100, 68, 46, 32.