• Okolini prijatna maziva

Praćenje ulja i emulzija

Praćenje ulja i emulzija

Naši terenski inžinjeri su opremljeni da na licu mjesta mogu izvšiti trenutnu analizu sredstva koje se koristi. Tj. obučeni su i opremljeni da izvše mjerenje : pH vrijednosti, koncentraciju emulzije reftaktometrom, temperaturu sredstva u upotrebi, koncentraciju rashladnog sredstva, tvrdoću vode, kvalitetno uzmu uzorak. U konsultaciji sa laboratorijom mogu da apliciraju antibaktericid, antipjenušavac, dodatni emulgator , te da daju pravilan tehnički savjet za dalju upotrebu sredstva.

Također naša praksa je da kod kupaca izradimo „Plan podmazivanja“, koji sadrži podmazna mjesta, podmazne karte sa intervalima podmazivanja, izmjene, dopune ulje itd.

Naša Laboratorija je opremljena sa opremom za  nekoliko specifični analiza rabljenih ulja i maziva, kao što su: Kriva hlađenja ulja za kaljenje, centrifugiranje lebdećih čestica u ulju, inkubator za bakterije i gljivice, test pjenjenja emulzija, ispitivanje kiselinske i alkalne rezerve za ulja. Od uzimanja uzorka i finalne laboratorijske analiza sa mišljenjem o preostalom vijeku eksplatacije sredstva, prođe maksimalno 24 sata.

Komentari