• Okolini prijatna maziva

Motorna ulja

Motorna ulja za komercijalna vozila SAE 30
Motorna ulja za komercijalna vozila SAE 30

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama SAE 30. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za komercijalna vozila - ostala
Motorna ulja za komercijalna vozila - ostala

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 5w-30, 5w-40, 10w-30, 15w-50m, 20w-20, 20w-40, 20w-50, 10w, SAE 40. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za poljoprivredna vozila STOU 10w30-15w30-15w40-20w40
Motorna ulja za poljoprivredna vozila STOU 10w30-15w30-15w40-20w40

Motorna, hidrulična i kočiona ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama STOU 10w30, STOU 15w30, STOU 15w40, STOU 20w40. Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za poljoprivredna vozila UTTO 80w-85w-80w90
Motorna ulja za poljoprivredna vozila UTTO 80w-85w-80w90

Motorna, hidrulična i kočiona ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama UTTO 80w, 85w, 80w90. Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za poljoprivredna vozila  TCF Fluid
Motorna ulja za poljoprivredna vozila TCF Fluid

Motorna, hidrulična i kočiona ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama TCF Fluid. Za sve detaljnije informacije,tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.

Motorna ulja za 2T i 4T motore 2T
Motorna ulja za 2T i 4T motore 2T

Motorna ulja sintetičke, polusintetičke i mineralne osnove, u gradacijama 2T. Za sve detaljnije informacije, tehnička upustva, sigurnosne liste, kontaktirajte nas.